Komenda /zaprosil

Ruszyliśmy z lista serwerów Minecraft, szukasz serwera lub chcesz dodać swój? Wbijaj https://minecraft-list.org
 • Witam

  Apeluje do najwyższych władz o usunięcie komendy /zaprosil lub jej gruntowne zmienienie, gdyż nieco bardziej inteligentni gracze wykorzystują ją do nabijania pieniędzy.

  Komenda ta jest problematyczna dla członków administracji od Moda w dół, gdyż nie mamy co w takiej sytuacji zrobić(Poza banem w przypadku Moda).Jednak wystarczy odczekać długość kary a hajs zostaje.Dlatego uważam, iż trzeba wprowadzić nowy mechanizm, który pozwalał by administracji nadzorować ową komendę.

  Pozdrawiam lLe0o0nardo

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  d42ghaz-413fa4af-b441-49fe-9d8d-40c0cad8bf02.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzdmYmYxMjAxLTkyOTgtNGJkZS1hZDEyLTZiNTZlOGE5OWVmOFwvZDQyZ2hhei00MTNmYTRhZi1iNDQxLTQ5ZmUtOWQ4ZC00MGMwY2FkOGJmMDIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.aXyp6ZiW9GGAqmlF6yMBJalsJxNHSt_shtQw_wIe_IY

 • artur

  Zamknięto wątek.